Brandskyddsprojektering

Vänersborgs Museum

2017-08-18T06:30:39+00:00

Projekttyp: Arenor och fritid Byggherre: Vänersborgs Kommun Integras beställare: Vänersborgs Kommun Integras uppdrag: Byggkalkyl, Brand- och K-projektering Projekteringstid: Hösten 2015 Byggstart: Våren 2016 Inflyttning: December 2016 Arkitekt: Contekton Arkitekter Entreprenör: Tommy Byggare Grundläggning: Pålning Stomme: Stål och betong Integra har varit delaktiga i utformningen av en tillgänglig entré i kulturfastighet, vad gäller byggnadskonstruktion, brandprojektering [...]

Mackens lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:43+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2016 Byggstart: mars 2016 Färdigställande: 20 aug 2016 Arkitekt: Frank Zandhoff i samarbete med Anders och Claes Eriksson Entreprenör: Trollhättan stad, teknik Grundläggning: platta på mark och fundament Nybyggnad av Mackens lekplats i Maria Alberts [...]

Skrotnisses lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:10+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2015 Byggstart: mars 2015 Färdigställande: 6 juni 2015 Arkitekt: Jan Lööf, Författaren till böckerna om skrotnisse. Entreprenör: Trollhättan stad: teknik, Mark Tuve bygg: betong och Frank Zandhoof: överbyggnader Nybyggnad av ca 1300 kvm temalekplats Skrotnisse [...]

Sardinen, Strömstad

2017-06-19T08:11:04+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: Frykvalla Förvaltning Integras beställare: NCC Integras uppdrag: Konstruktion av stomme, projektering av brandskydd, energiberäkningar Projekteringstid: 2011 Arkitekt: Link Arkitekter Entreprenör: NCC Kv. Sardinen, eller Abba-huset som det kallas i folkmun, byggdes på med två våningar. Huset innehåller kontorslokaler och vårdcentral. Projekteringen utfördes i 3D i Revit. [...]

Siemens, Trollhättan

2017-06-19T10:13:36+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Siemens Industrial Turbomachinery AB Integras beställare: Peab Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering och byggnadskonstruktion Projekteringstid: 2008 Arkitekt: Abako Arkitektkontor AB Entreprenör: Peab Integra har projekterat utbyggnad och brandskyddet i industri- och kontorslokalerna hos Siemens i Trollhättan. Vi levererade K-handlingar och brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar och sakkunnigintyg. Utrymnings- och Orienteringsplaner har också tagits fram [...]

Grebbestad Folkhögskola

2017-06-19T10:15:59+00:00

Projekttyp: Skolor Byggherre: Västfastigheter Integras beställare: Västfastigheter/ Peab Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion och brandskyddsprojektering Projekteringstid: 2003-2004 Arkitekt: Liljevalls arkitekter Entreprenör: Peab Nybyggnad av konstnärshus på Grebbestad Folkhögskola. Elevhem och administrativa byggnader har renoverades i olika etapper.

XL Bygg/Byggcenter, Trollhättan

2017-06-19T10:17:26+00:00

Projekttyp: Kontor och handel Byggherre: Byggcenter Integras beställare: Byggcenter Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggledning, byggnadsfysik, byggnadskonstruktion, projekteringsledning och BAS-P. Projektstid: 2008-2009 Entreprenör: Byggde i egen regi. Blev XL Bygg efter färdigställande. Nybyggnad av lokal för byggvaruhandel.

Arvidstorp Reningsverk, Trollhättan

2017-06-19T10:18:51+00:00

Projekttyp: Industri Integras beställare: Trollhättan Energi AB Integras uppdrag: Fortlöpande arbete gällande brandskydd. Projekteringstid: start 2008- fortlöpande Integra har genomfört en revision och uppdatering av Tekniska Förvaltningens Systematiska Brandskyddsarbete. Vi har utrett och nya brandcellsindelningar, inventerat och uppdaterat av utrymningsplaner, insatsplaner, klassningsplaner och brandskyddsritningar.

Vargön Alloys AB

2017-06-19T10:24:55+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Vargön Alloys AB Integras beställare: Vargön Alloys AB Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggnadskonstruktion och projekteringsledning. Projekteringstid: 2010 Entreprenör: NCC Nybyggnad av diverse industrilokaler på uppdrag av Vargön Alloys AB. Det ställdes höga krav på konstruktionerna då processen påverkar dem med både stora temperaturskiftningar och luftfuktighet. Projektet utfördes som ett parneringprojekt tillsammans med [...]