Bostäder

Kabelverket

2018-11-09T14:14:28+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Familjebostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Grund- & takkonstruktioner Projekteringsstart: februari 2016 Byggstart: Våren 2016 Inflyttning: första kvartalet 2018 Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter Stomme: Prefabricerade bjälklag med ytter- och innerväggar i betong. Bärande väggar i garage utförs som platsgjutna väggar. Grundläggning: Grundläggs delvis direkt på plansprängt berg delvis med borrade stålrörspålar samt [...]

Tégners Torn

2018-11-05T13:38:32+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Svenska Bostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & stomkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: 2017 Byggstart: hösten 2017 Inflyttning: våren 2019 Arkitekt: Origo Arkitekter Stomme: Prefabricerade bjälklag i betong med bärande innerväggar samt stålpelare i utfackningsväggar. Grundläggning: Byggnadens grundläggning utförs som en kombination mellan platt- och pålgrundläggning med stålkärnepålar. I hörnet Tegnérgatan – [...]

Sävlången m. fl.

2018-10-29T15:30:02+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter, förskola Byggherre: Stockholmshem Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: våren 2018 Byggstart: hösten 2018 Inflyttning: 2021 Arkitekt: Arcum Arkitektkontor AB Stomme: Prefabricerade inner- och ytterväggar, bjälklag plattbärlag med pågjutning samt HD/F. Delar av källar-/suterrängvåningar utförs som skalväggar. Grundläggning: Sävlången 2 grundläggs enbart på berg medan Idlången 3 [...]

Kvarteret Kalvsvik

2018-10-29T15:25:26+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Haninge Bostäder Integras beställare: NCC Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: våren 2016 Byggstart: sommaren 2016 Inflyttning: sommaren 2018 Arkitekt: Larsson Arkitekter AB Stomme: Husen uppförs med prefabricerade ytter- och innerväggar samt bjälklag i betong. Grundläggning: Husen grundläggs med platt- och pålgrundläggning med kombinerat betong- och stålrörspålar. I Jordbro söder [...]

Promenadsskon

2018-10-29T15:23:24+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Familjebostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör,  grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering Projekteringsstart: Oktober 2016 Byggstart: Våren 2018 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter AB Stomme: Stommen utförs av prefabricerade inner- och ytterväggar med håldäcksbjälklag. Grundläggning: Grundläggningen utförs av en kombination mellan plattgrundläggning och spetsbärande pålar. I Älvsjöstaden som ligger ett par minuters promenad [...]

Solna Trädgårdskvarter

2018-10-29T15:20:54+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: JM AB Integras beställare: JM AB Integras uppdrag: Grundkonstruktör Projekteringsstart: 2016 Byggstart: Hösten 2018 Inflyttning: fjärde kvartalet 2019 Arkitekt: ETTELVA Arkitekter Stomme: Regelverk av trä, Stadsradhuset har delvis tegelfasad men i övrigt är fasaderna klädda i träpanel fasader i träpanel, mellanbjälklag bestående av trä och stålbalkar. Grundläggning: Bottenplatta av armerad betong, med en [...]

Kvarteret Analysen

2018-10-02T12:37:26+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Einar Mattson Integras beställare: Strängbetong AB Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion Prefab Projekteringstid: 2016-2018 Byggstart: v.44 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Vera Arkitekter Stomme: Betong Prefab. Kvarteret Analysen är ett nybyggnadsprojekt i Hagastan i Stockholm. Kvarteret består av 4 stycken punkthus på 14-16 våningar samt två lägre hus på 8 våningar. Stommen består av helprefab med färdig fasad. Verksamheten består av [...]

Brf. Synvillan

2018-10-02T10:57:42+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Skanska Sverige AB Integras beställare: Skanska Sverige AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2012-2015 (2012 Programhandling, 2014 Systemhandling, 2015 Bygghandling) Byggstart: Hösten 2015 Inflyttning: 2017 Arkitekt: Kanozi Arkitekter Grundläggning: Betongpålar, grundläggning direkt på berg samt RD-pålar. Stomme: Plattbärlag med stålpelare i utfackningsväggar. Bärande lägenhetsavskiljande väggar i betong. Uppstolpat tak. Integra har sedan programhandlingsskedet 2012 varit huvudkonstruktör i uppdrag av Skanska för uppförandet [...]

Riksbyggen Brf. Viva, Göteborg

2017-08-18T06:32:10+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Riksbyggen Integras beställare: Riksbyggen Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2014-2016 Byggstart: december 2016 Inflyttning: 2018 Arkitekt: Malmström och Edström Entreprenör: K21 Entreprenad Grundläggning: Grundläggning direkt på rensat berg. Stomme: Prefab pelar/balksystem och prefab vägg/bjälklag Riksbyggen brf. Viva är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan [...]

Kajen 6, Stockholm

2017-08-18T06:26:57+00:00

Projekttyp: Bostäder, Höga hus Byggherre: JM AB Integras beställare: JM AB Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015-2017 Byggstart: 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter Entreprenör: JM AB Grundläggning: Borrade stålrörspålar med dragstag och packad sprängbotten. Stomme: Skalväggar, platsgjutna betongväggar, plattbärlag och stålpelare i fasad. Nybyggnad av bostadshus på 27 våningar, 88 meter samt [...]