Om Integra 2017-09-04T10:33:34+00:00

Vi har talang för både teknik och människor.

Vi kallar det Next generation Engineering.

Vi är specialiserade på byggprojektledning, byggkonstruktion, byggnadsfysik och brandskyddsprojektering. Vi förenar specialistkompetens med hög kundservice.

Vi vill bidra till kundernas framgång. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla oss själva och vår bransch genom att tillföra nya idéer, metoder och verktyg som ger våra kunder kostnadseffektiva och smarta lösningar.

Vi verkar också för ett modernt arbetssätt genom att skapa ett gott samarbete mellan samtliga aktörer. Vi verkar för att skapa ett projektklimat där alla inblandade strävar mot ett gemensamt mål och med stor respekt för varandras kompetens.

För oss på Integra är mångfald viktigt, alltid.

Integra har 170 medarbetare på nio kontor i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Örebro, Malmö, Linköping och Uddevalla, och omsätter närmare 165 miljoner kronor (2016).

Vi jobbar integrerat

När vi startade Integra 1999 ville vi hitta ett sätt att arbeta som gör det möjligt att bevara medarbetarnas engagemang. Därför skapade vi en organisation utan hierarkier, med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Syftet är att ge mervärden till både kunder och medarbetare. Vårt engagemang och vårt integrerade arbetssätt är en del av det som skiljer Integra från andra.

Vår affärsidé

Integra tillför kvalificerad administrativ, ekonomisk och teknisk kompetens i alla typer av byggprojekt, genom ett engagerat, kreativt och integrerat arbetssätt.