Vi satsar i Uddevalla!

Nu startar vi vårt nästa kontor, den här gången i Uddevalla!

En offensiv satsning i Fyrstadsregionen. Vi vill utöka vår multikompetens ytterligare mot våra nuvarande och nya kunder.

Integra är redan idag en stark aktör på marknaden i Fyrstadsregionen och för att befästa och ytterligare stärka vår ställning startar vi nu ett kontor i Uddevalla. Det är ett sätt för oss att komma ännu närmre våra kunder och dessutom få en bredare bas för vår rekrytering. Kontoret i Trollhättan kommer att fortsätta att expandera och utvecklas parallellt med att vi växer i Uddevalla och de båda kontoren kommer att samverka i många uppdrag.

Just nu pågår planering och iordningsställande av nya lokaler i Uddevalla samtidigt som vi planerar flytten av nuvarande i Trollhättan och detta kommer att vara klart under våren/sommaren 2017.

Rekrytering av ingenjörer inom alla våra områden är påbörjad och kommer att pågå under våren. Detta annonseras kontinuerligt på vår hemsida.