Uppstart av miljardprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde

Akut-, service- och psykiatriblocket (ASP-blocket) är ett omfattande vårdbyggnadsprojekt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, där Integra blivit anlitad som huvudkonstruktör för delprojektet P-blocket.

Projektet omfattar i sin helhet nybyggnad av akutmottagning, service- och psykiatribyggnader. Den totala ytan uppgår till ca 65 000 kvm BTA.

Integra har blivit upphandlad som huvudkonstruktör för P-blocket som är en nybyggnad av psykiatrisk mottagning på ca 26.000 kvm i vilken flertalet psykiatriska verksamheter kommer samlokaliseras. Just nu pågår projekteringsfasen i projektet som under förutsättning att genomförandebeslut tas i juni 2018, kommer att vara i tvåmiljardersklassen.

”Partnering är en projektform som passar vårt sätt att jobba. Vi verkar för att skapa ett projektklimat där alla inblandade strävar mot ett gemensamt mål och med stor respekt för varandras kompetens.”

Projektet sker i partneringsamverkan där Västfastigheter är beställare och ByggDialog totalentreprenör. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2018, och hela projektet ska vara färdigställt under 2022.

2018-03-05T10:46:15+00:005 mars, 2018|Etiketter: , , , |