Psykiatrins Kvarter i Borås

Projektet psykiatrins kvarter innefattar ombyggnad av en befintlig byggnad (24) samt en nybyggnation (22). I dagsläget finns på denna plats en byggnad, som används av barn – och ungdomspsykiatrin (BUP), som kommer att rivas till förmån för den nya byggnaden.

Den befintliga byggnaden behåller sin yttre form men töms invändigt på allt innehåll. Den huserar idag heldygnsvård för vuxenpsykiatrin (VUP) samt sjukhusets tandvårdsenhet. Efter ombyggnad kommer den att innehålla öppenvård VUP, dagvård VUP samt administrativa arbetsplatser.

Nybyggnationen kommer att få ett stjärnformat utseende och i anslutning till denna byggs ett torg-/entrébyggnad med källare. I denna byggnad kommer heldygnsvård, akutmottagning, rehabilitering och behandling (ECT) för VUP att finnas samt öppenvård och dagvård för BUP.

 

Byggmetoder och byggmaterial

 I projektet psykiatrins kvarter ska beprövade och erkänt säkra byggmetoder användas och fukt- och vattenskadesäkra konstruktioner ska väljas.

Material och produkter ska så långt det är möjligt måttanpassas innan leverans, detta för att minimera materialspill.

Byggvaror skall bedömas enligt databasen Byggvarubedömningen. Varor som i denna är markerade med ”undviks” får ej användas utan beställarens godkännande.

Integras roll har varit att upprätta konstruktionshandlingar i system- och bygghandlingsskedet för grundläggning, platsgjuten betong, stål, samt stomkomplettering. Projekteringsarbetet startades i september 2015 och kommer att löpa på till december 2018.

 

Grundläggning: Grundsulor och grundplattor på packad sprängstensfyllning.

Stomme: Platsgjuten källarvåning med motfyllda väggar i två plan. Prefabriserade gråväggar i kärnan från källarplan till plan 6. Konstruktionen i plan 3 till plan 6 består av plattbärlag i bjälklagen och stålpelare i fasad med utfackningsväggar.

 

Uppdragsnamn: Psykiatrins kvarter, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Projekttyp: Sjukhus

Beställare & byggherre: Västfastigheter

Uppdrag: Huvudkonstruktör

Projekteringstid: 2015-2018

Byggstart: November 2016

Preliminär inflyttning: Kvartal 1 2021

Arkitekt: White Arkitekter

2017-09-27T10:15:37+00:00 27 september, 2017|Etiketter: , , |