Brf Kajaken tar form

Vi har tidigare skrivit om Brf Kanoten i Karlstad som då befann sig i skedet byggetapp 1. Nu har projektet kommit till byggetapp 2 och Brf Kajaken. Integra har samma åtagande som vid föregående etapp, att ta fram konstruktionshandlingar för grundläggning och som huvudkonstruktör samordna övriga konstruktörers arbete. Integra gör även bygghandling på all stomkomplettering.

Brf Kanoten ligger på en lugn och grönskande gårdsgata i Karlstad med utsikt över Vänern. Byggherre är PEAB Bostad som bygger drygt 24 000 kvm bostadsrätter inräknat tillhörande ytor (bruttoarea).  Detta fördelat på tre huskroppar och en högsta höjd ovan mark på åtta våningsplan.

 

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: PEAB Bostad
Integras beställare: PEAB
Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
Projekteringstid: Q3-Q4 2017
Byggstart: Q4 2017
Arkitekt: Södergruppen Arkitekter
Entreprenör: PEAB
Grundläggning: Platsgjuten källare med platta på spetsburna pålar.
Stomme: Betongstomme med invändiga skalväggar, ytterväggar av prefabricerade betongelement med putsbärande yttre skikt av lättklinkerbetong.

2017-11-01T13:21:05+00:001 november, 2017|Etiketter: , , |