Studenter 2018-01-11T08:56:03+00:00

 

Praktik?

Många av oss som jobbar på Integra började vår anställning med sommarpraktik. Det är ett jättebra sätt för dig att lära känna företaget, och för oss att lära känna dig. Varje sommar har vi praktikanter på våra kontor, även jullov och i vissa fall även terminsvis.

Exjobb?

Vi vill ligga i framkant kompetensmässigt, och att handleda ett exjobb är, för oss som företag, en möjlighet att verkligen få fördjupad förståelse och kunskap inom ett visst ämne. För dig är det en chans till en alternativ rekryteringsväg. När du skriver exjobb hos oss på Integra sitter du delar av tiden på ett av våra kontor. Det gör att vi lär känna dig, och du får skapa dig en bild av Integra som arbetsplats.

Här träffar ni oss:

2017-10-19 Tillskottsdagen i Karlstad

2017-10-19 Nackademins Branschdag

2017-11-21 VARM – Chalmers i Göteborg   

2017-11-21 BAM – Linköpings Universitet

2017-11-22 Karriärum i Jönköping   

2018-01-25 STARK-dagen Borås   

2018-01-26 BAD-mässan Stockholm

2018-02-01 Branschdagen, Lund

2018-02-07 Campusmässan i Örebro

2018-02-08 LAVA, KTH

Elin Tjäder
Elin TjäderStudentkontakt
010-10 25 279