Integra är ett ingenjörsföretag med talang för både teknik och människor.

Vi är specialiserade på byggprojektledning, byggnadskonstruktion, byggnadsfysik och brandskyddsprojektering. Vi förenar specialistkompetens med hög kundservice.

Projekt

Vi matchar varje uppdrag med rätt teknisk och social kompetens. Integras medarbetare är multikompetenta och många har flera spetskompetenser.

Tingsrätten Helsingborg

,

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Wihlborgs
Integras beställare: Smidmek
Integras uppdrag: Prefabkonstruktion
Projekteringstid: 2016-2017
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Fojab arkitekter
Entreprenör: Skanska

Tillbyggnad av befintlig Tingsrätt. Byggnaden skall innehålla bl.a. kontor, personalutrymmen, rättssalar, förhandlingssalar och häkteslokaler. Ena gaveln på huset skall förberedas för […]

Kongahälla köpcentrum, Kungälv

,

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Adapta
Integras beställare: Serneke
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktör
Projekteringstid: 2016-2018
Inflyttning: 2019
Arkitekt: R Studio
Entreprenör: Serneke

Nybyggnad av köpcentrum. Byggnaden består av tre våningsplan ovan mark och en källarvåning med parkeringsgarage. Total byggnadsyta är 35 000 m².

Mackens lekplats, Trollhättan

, , ,

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Trollhättans Stad
Integras beställare: Trollhättans Stad
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning
Projekteringstid: feb 2016
Byggstart: mars 2016
Färdigställande: 20 aug 2016
Arkitekt: Frank Zandhoff i samarbete med Anders och Claes Eriksson
Entreprenör: Trollhättan stad, teknik
Grundläggning: platta på […]

Skrotnisses lekplats, Trollhättan

, , ,

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Trollhättans Stad
Integras beställare: Trollhättans Stad
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning
Projekteringstid: feb 2015
Byggstart: mars 2015
Färdigställande: 6 juni 2015
Arkitekt: Jan Lööf, Författaren till böckerna om skrotnisse.
Entreprenör: Trollhättan stad: teknik, Mark Tuve bygg: betong […]

Kort om Integra

Vi är specialiserade på byggprojektledning, byggnadskonstruktion, byggnadsfysik och brandskyddsprojektering.
Integra har 170 medarbetare i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Örebro, Malmö och Linköping.
Vi verkar för att skapa ett projektklimat där alla inblandade strävar mot ett gemensamt mål, med stor respekt för varandras kompetens.
2016 omsatte vi drygt 165 miljoner kronor.